Verše
Kategorie
reklama
Básničky 101 - 110 / 122
<<__1__6_7_8_9_10__ 11 __12_13__>>
Láska je tu s námi,
buďme s ní.
Pán dlí mezi námi,
zpěv ať zní.

Mějme příklad Páně
na srdci i v mysli,
bychom s čistou duší
k jeho stolu vždy šli.

Odpusť, Pane, viny,
zahlaď nedostatky.
Co lze, napravíme,
vrátíme se zpátky.

S pokorou a úctou
máme přijmout Tebe,
kříž Tvůj posiluje,
vede nás do nebe.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 4. 6. 2013 - 15:25

Posláno: 25x

Známka: 2,18 od 28 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Tam na severu Moravy,
kde hory s oblohou se snoubí,
svou historii vypráví tu každý háj i les
a svěží zeleň potůčky tu vroubí.

Snad každá hora v Beskydech
se kapličkami s nebem stýká,
jež svými kříži pokorně tu prosí
jak sepjaté dlaně kajícníka.

Kolik to světců v městečkách a po dědinách
tu odedávna oslavují lidská ústa?
Tak prosím, Pane, nedopusť, ať bez víry tu lidé žijí
a srdce jejich prázdná jsou a pustá.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 21. 5. 2013 - 9:22

Posláno: 28x

Známka: 2,69 od 26 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Láska brány otevírá
na zemi i do nebe.
Ten, kdo nic tu nepředstírá,
radostně žít dovede.

Kdo se denně k svému Pánu
s modlitbami ubírá,
ten si jistě nebes bránu
zlatým klíčkem otvírá.

Jen s důvěrou v Tebe, Pane,
těžkosti lze překonat,
ať už v duši zloba plane
či starosti kalí zrak.

Kéž Tvé dary, Duchu svatý,
slouží všem jen k radosti,
kéž je vždycky přijímáme
pokorně a s vroucností.

Darem víry, pravé lásky
i dětinné důvěry,
andělsky čistými svazky
spojme nebe se zemí.

Dar pokoje, bázně Boží,
dar moudrosti, poznání,
k dobrému ať nás jen vede,
zlou moc pekla zahání.

Velký dárce Božích darů
naplni nás každou ctností,
ať po žití plném lásky
sejdeme se na věčnosti.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 17. 5. 2013 - 7:36

Posláno: 20x

Známka: 2,00 od 27 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
reklama
reklama
Aleluja, aleluja!
Pánu zpívejme.
Mesiáš byl vzkříšen z mrtvých,
chválu mu vzdejme!

Za to, že teď slavit můžem
Pána vzkříšení,
pějme písně, radujme se
po celé zemi.

Když tak slavně zvony znějí
v jarní době zas,
nastává pro hospodáře
k velkým prosbám čas.

Dej, Pane, své požehnání
polím, zahradám,
vždyť se země proměnila
ve Tvůj velký chrám.

Žehnej, Pane, našim loukám,
lesům i řekám,
ať se novou nadějí zas celá země skví
a nám, lidem, připomíná Boží království.

Dopřej sadům, vinohradům
slunce i vodu,
ať můžeme očekávat
hojnou úrodu.

V pokoře ať se tu sklání
před Tvým jménem svět.
„Vlej na nás své požehnání,”
všude je slyšet.

Ať ta prosba hospodářů
i v nebesích zní.
Pilnou prací oslavíme
Tvoje vítězství.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 30. 4. 2013 - 23:09

Posláno: 17x

Známka: 2,05 od 19 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Když zrána rosa na lukách
jak korálky se třpytí
a noc odchází ve svých tmách,
Tvé slovo jako jitřenka kéž na cestu mi svítí.

Tvé slovo - pramen živé vody,
jež k mému srdci pospíchá,
jež bloudícího k světlu vodí,
spravedlivému sílu dá.

Chválím Tě, Pane, že v té chvíli
mohu zas vyjít na ten svět
a s úctou, pokorou a pílí
svou prací chrám Ti vystavět.

Kéž na paměti vždycky mám,
že skutky oslavuji Tebe.
V svých bližních kéž Tě potkávám,
v modlitbě vyprosím jim nebe.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 29. 4. 2013 - 20:00

Posláno: 20x

Známka: 2,42 od 24 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Ta jarní veliká noc,
tak tajemná zdá se.
Boží moc
se zjevuje v spáse.

Smrt vládne nám
malou jen chvíli.
S Tebou, náš Pane,
vždy dojdeme k cíli.

Nic nás už neděsí.
Vždyť na věky tu není
ani hrob
a věčné zatracení.

Vzhůru až k výšinám
ať stoupá teď píseň,
vždyť láska Tvá přemohla
smutek, žal, tíseň.

Vítězství Tvé
slavit dnes máme.
Radost ať zní
do vesmírných dálek.

S křížem Tvým
když vytrváme,
v Tobě vždycky
naději máme.

Po noci dlouhé
přichází ráno.
Vzkříšení projdem
snad nebes bránou.

Na zemi ještě
chválu Ti vzdáme,
životem, prací,
svědectví dáme.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 3. 2013 - 20:19

Posláno: 25x

Známka: 2,50 od 30 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Stojím chvíli na rozcestí
a přemítám, kam se dát.
Hledám cestu, na které mě čeká štěstí,
nechci tam, kde hrozí pád.

Vím už kudy. Nejsem sama.
Stojí tady dávno kříž
a mně skutečnost je známa,
že na něm pněl Pán Ježíš.

Země v předjaří tam v lukách
též ze smrti povstává.
Mysl má, ač tone v mukách,
Boží lásku poznává.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 5. 3. 2013 - 8:51

Posláno: 24x

Známka: 2,29 od 31 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Přejdi Jordán,
tu řeku naděje,
ať srdce zkoušené
dál víc se nechvěje.

Přejdi Jordán,
jdi cestou smíření,
viníkům odpouštěj,
pros o odpuštění.

Jdi po té cestičce
s matičkou Páně
a k Pánu pozvedni
srdce i dlaně.

Až srdce očistíš
v té řece smíření,
modli se, důvěřuj
na cestě k spasení.

Modli se, důvěřuj
v tu lásku nejvyšší,
Pán Ježíš zajisté
prosby Tvé vyslyší.

Tam k Jordánu
chvátej, chvátej, chvátej,
dokud máš čas,
dokud bije srdce,
dokud zní hlas.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2013 - 21:50

Posláno: 20x

Známka: 2,26 od 27 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Andělíčka strážníčka,
máme každý z nás.
Svěřujem mu naše přání,
i ten smutek, co trápí Vás.

Jakou velkou trpělivost,
andílek Tvůj s Tebou má.
Když mu denně vysvětluješ,
proč a jak, se někdy špatně máš.

Je to pro něj úkol těžký,
poradit a slyšet Vás.
Zachovat se, jak se sluší,
nezradit, ten lidský hlas.

Nakonec to pomůže,
to před spaním se modlíme,
andělíčku, můj strážníčku...
na zítřek se těšíme!

Andělíčci, ty nás chrání,
denně na něj myslíme.
Poradí nám v těžké chvíli,
díky jim je splníme!!!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 19. 2. 2013 - 7:33

Posláno: 19x

Známka: 1,89 od 28 lidí

Přidal: Laďal

Autor: © Laďa

OHODNOCENO
Pod rozkvetlým kaštanem,
kde vůně květů, v stínu spojí.
Stavba bílá, s křížem na ní,
to „Boží muka” stojí.

Ve výklencích zaoblených,
podobizny světců trojí.
Polní kvítí ve vázičkách,
stále čerstvě voní.

V křižovatce polních cest,
daleko od staveních,
doprovází poutníky své,
v cestách našich - dalekých.

Kristovo to utrpení,
vždy jeho boly cítíme,
dodává nám novou sílu,
pak se spolu modlíme.

Opatrujme tyto skvosty,
pokoru a lásku dejme.
Bůh nás stále doprovází,
na paměti vždycky mějme!

Jako maják v žití našem,
paprskem nás ozáří,
povede nás cestou dále,
lásku naši podpoří.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 7. 2. 2013 - 10:15

Posláno: 22x

Známka: 2,11 od 28 lidí

Autor: © Laďa

OHODNOCENO
Básničky 101 - 110 / 122
<<__1__6_7_8_9_10__ 11 __12_13__>>
reklama

Nastavení Počet na stránku: 1 | 5 |- 10 -| 15 | 30 | 50 | 100

Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Verš: nezáleží -| střídavý ABAB | sdružený AABB | přerývaný ABCB | krátký AA | volný ABCD

obkročný ABBA | různý Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé básničky nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info