Verše
 
Kategorie
Básničky 81 - 90 / 129
<<__1__6_7_8__ 9 __10_11_12__13__>>
Má cesta k cíli je úzká,
proto jdu tak rozvážně a zlehka.
s jasným vědomím svého cíle bych nejradši rozběhla se, když dívám se vpřed,
však rozvaha pro každý můj krok musí býti velká!
Stačí jen zmála jediným krůčkem odbočit
a v propast nejhlubší bych zřítila se zcela,
mám však zde naději, tak mohu směle říct,
že Ten, kdo mě provází, nedopustí,
by v náruč svou tma mne uzavřela!

Bez Jeho milosti můj život by dávno zvrácen byl
a já nikdy bych nestřetla ten zaslíbený cíl.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 24. 3. 2015 - 0:01

Posláno: 24x

Známka: 2,17 od 23 lidí

Autor: © Tvořilka

OHODNOCENO
Cesta vítězná,
jež k cíli přivádí,
jen jediná může být.
Kdo tu cestu zná,
tomu se náleží
tou cestou zázraků jít dál.

A kdo tu cestu znal,
však nechtěl pro ni žít,
cíl nikdy nepoznal bez ní,
vždyť cesta vítězná
jen jedna může být,
co duše nám zachrání!

Já vydávám se dnes od nějaké doby již
tou cestou zázračnou, již znám,
jen pro ni budu kvést,
jen pro ni věčně žít,
vždyť v Ježíši vítězství už mám!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 23. 3. 2015 - 3:04

Posláno: 24x

Známka: 2,19 od 21 lidí

Autor: © Tvořilka

OHODNOCENO
Zpívám o Spasení
a o nové Cestě, kterou lze jít,
zpívám o Boží milosti
a o Božím Království.
Zpívám o tom, že Bůh tě zná
a touží s tebou být,
ve Své Lásce převeliké tě touží navštívit!
Víc už se neohlížej zpět na svou cestu hříchů,
věz, že tam potká tě jen samota a pláč.
Pohleď jen, tak pohleď vzhůru a dobrou zprávu slyš:
Dnes ještě pozdě není, opak nalháváš si spíš.
Bůh Syna Svého dal pro víru tvou,
aby tě zachoval a spasil duši tvou.
Pohleď jen, tak pohleď vzhůru a dobrou zprávu slyš,
dnes ještě pozdě není, teď už to víš!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 4. 3. 2015 - 3:00

Posláno: 18x

Známka: 2,87 od 23 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Kdo jsem, že jsi mne již před mým zrozením
ve Své velkolepé mysli měl?
Kdo jsem, že k obrazu Svému jsi mne stvořil?
Kdo jsem já, že přál jsi štěstí mému zrození
a příchodu na tento svět?

Kdo jsem, že přes Tvou naprostou znalost mé hříšnosti,
Ty od smrti přáls mi vykoupení?
Kdo jsem, že smím cítit Tvou Milost, Tvé navštívení?
Kdo jsem, že ceníš si toho, když modlím se k TOBĚ PŘED LIDMI VSKRYTU
a Ty zjevným učiníš, co před světem já střežila si v svém srdci?
Již nežiji svou vůli,
vždy budu žít jen tu,
pro kterou budu znamenat víc než otrok v hříchu kleci.

Kdo jsem, že směla jsem vždy něco promluvit,
krůček vpřed udělat a tím začít znovu žít?
Kdo jsem, že hodnotu, jež člověk už hříchem v ráji lidstvu ztratil,
že za mne a místo mne šel jsi na kříž a tu hodnotu mi vrátil?
Tam nesl jsi mé hříchy a mé nevěrnosti,
já jsem jen lidský červ, jehož Tvá Spása je Radostí!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 2. 2015 - 5:48

Posláno: 23x

Známka: 2,50 od 16 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Ty světlo mé jsi ve dnech tíživých,
spravedlnosti má života mého...
Tvá soucitná Láska smazala můj vyznaný hřích,
přivádíš mne stále do Království Svého.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 2. 2015 - 5:45

Posláno: 17x

Známka: 2,29 od 24 lidí

Přidal: Lenka rusnoková

Autor: © Tvořilka

OHODNOCENO
Přemilá v Kristu, sestřičko Petro K.,
já otázku na Vás mám:
Zdali i Vy máte v srdci tu stálou výzvu,
by Stvořitel navrátil se k nám.
Loučení je úsměv teskný,
řeč beze slov upřímná.
Když náš Pán Ježíš vstoupil na nebe, neopustil nás,
a proto Jej člověk v Duchu Svatém znovu nalézá.
Já za vás všechny přimlouvám se dnes,
bychom věčně mohli v Jeho Království kvést!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 2. 2015 - 3:28

Posláno: 22x

Známka: 2,93 od 27 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Zdali je obrázek, jenž skryt je v duši mé,
souznící s přáním, jež, lidé, jste si v duchu vyslovili?
Ten obrázek Lásky, jenž nepozná hranici
a jenž v skutečný zjev byl by prodchnut v každé chvíli,
jistě byste snáze došli k cíli.
Co k srdci vám jednou přirostlo,
již víc bezcennost nepozná,
kdo schopen je všechny do zahrady srdce zahrnout,
tomu, nechť cesta žití je nade vše vítězná!

Kéž, lidé, jako nevadnoucí květy dál
v zahrádce mého srdce směli byste kvésti!
Vždyť to jediné mně samotné útěchu přinese.
Když spatřit smím radostiplné vás všech štěstí,
ten obrázek o Lásce skutečným stane se.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 2. 2015 - 1:40

Posláno: 23x

Známka: 2,89 od 28 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Bílé Království je nádherné a něžné,
vše se kolem třpytí,
jako v Slunci sníh!
Všechno je tak čisté,
neskutečně jemné,
zpovzdálí slyším dětský zvučný smích.
K bílému Království chtěla bych já stoupat,
tou krásnou bílou stezkou jen k Tobě výš a výš,
a v tiché radosti dál ve svém srdci doufat,
zda mi to, Bože, zda mi to dovolíš.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 20:38

Posláno: 19x

Známka: 2,68 od 22 lidí

Přidal: Lenka rusnoková

Autor: © Bílá chaloupka

OHODNOCENO
I kdybych snad nikdy nemohla vidět tento svět
a oči lidské bych navždy měla uzavřeny zcela,
tobě, Králi, vděčím za to, že mohu vyprávět
o skryté Radosti, jejíž tvar bych světu zjevit chtěla.

Byť temná dlaň slepoty stíhala mne v mém žití vskrytu,
já zraku vnitřního nikdy nezpochybním cenu,
vám, jemž má slova jsou známá, řekla bych za noci i za úsvitu,
že vím, jak vás povzbudit k určení nádhernému.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 14:42

Posláno: 26x

Známka: 2,54 od 24 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Přestože neznám Vás,
jež nádherným stvořením jste jistě,
touhu já povzbudit Vás v srdci mám,
ať kdekoli jste, na jakémkoliv místě.
Vězte, že u Boha velikou cenu máte,
a že nemůžete učinit nic, aby přestal Vás milovat,
od klamné studny světa lehce studnu Jeho Lásky rozeznáte,
touží od věků, by chtěla jste o něj vždycky stát.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 12:56

Posláno: 23x

Známka: 2,80 od 25 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Básničky 81 - 90 / 129
<<__1__6_7_8__ 9 __10_11_12__13__>>

Nastavení Počet na stránku: 1 | 5 |- 10 -| 15 | 30 | 50 | 100

Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Verš: nezáleží -| střídavý ABAB | sdružený AABB | přerývaný ABCB | krátký AA | volný ABCD

obkročný ABBA | různý Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé básničky nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info