Verše
Kategorie
reklama
Básničky 81 - 90 / 122
<<__1__6_7_8__ 9 __10_11_12__13__>>
Bílé Království je nádherné a něžné,
vše se kolem třpytí,
jako v Slunci sníh!
Všechno je tak čisté,
neskutečně jemné,
zpovzdálí slyším dětský zvučný smích.
K bílému Království chtěla bych já stoupat,
tou krásnou bílou stezkou jen k Tobě výš a výš,
a v tiché radosti dál ve svém srdci doufat,
zda mi to, Bože, zda mi to dovolíš.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 20:38

Posláno: 19x

Známka: 2,68 od 22 lidí

Přidal: Lenka rusnoková

Autor: © Bílá chaloupka

OHODNOCENO
I kdybych snad nikdy nemohla vidět tento svět
a oči lidské bych navždy měla uzavřeny zcela,
tobě, Králi, vděčím za to, že mohu vyprávět
o skryté Radosti, jejíž tvar bych světu zjevit chtěla.

Byť temná dlaň slepoty stíhala mne v mém žití vskrytu,
já zraku vnitřního nikdy nezpochybním cenu,
vám, jemž má slova jsou známá, řekla bych za noci i za úsvitu,
že vím, jak vás povzbudit k určení nádhernému.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 14:42

Posláno: 25x

Známka: 2,61 od 23 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Přestože neznám Vás,
jež nádherným stvořením jste jistě,
touhu já povzbudit Vás v srdci mám,
ať kdekoli jste, na jakémkoliv místě.
Vězte, že u Boha velikou cenu máte,
a že nemůžete učinit nic, aby přestal Vás milovat,
od klamné studny světa lehce studnu Jeho Lásky rozeznáte,
touží od věků, by chtěla jste o něj vždycky stát.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 12:56

Posláno: 22x

Známka: 2,88 od 24 lidí

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
reklama
reklama
Po Tobě žízní duše má
stále víc, můj Králi,
jen Ty sám studnu žití znáš,
prosím, dej mi prohlédnout víc,
toužím v blízkosti Tvé žít!

Lásku Tvou už znám,
i nádvoří Tvých stálých slitování,
slovo Tvé ať věčně v srdci mám,
k Tobě píseň má teď zní,
Králi, slyš mé vyznání!
Jak schází nám Tvá sláva,
toužíme znát jí víc
a proudy živé vody Tvé chceme dál v srdcích mít,
vždyť plníš místa prázdná
v srdcích, jež beznadějná jsou,
odevzdáváme Ti, Králi, cestu svou!

Ježíši, přijď uvolnit nás
k uctívání v Duchu Tvém a v Pravdě Tvé,
přijď uzdravit nás
mocí Lásky Své,
přijď, Králi,
a živý zjev se nám!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 27. 2. 2015 - 9:24

Posláno: 19x

Známka: 2,48 od 23 lidí

Přidal: Lenka r.

Autor: © Tvořilka

OHODNOCENO
Jen rozhlédni se,
ty, kdo v náruč útěchy ubíráš se ve dnech tíživých:
A vnitřním zrakem svým pohleď na Toho,
kdo útěchou tě zdobí.

Snad brzy rozpoznáš,
kdo tak vznešený a přece tak velmi nezjištně
za tebou vždy stál...

Zkus alespoň povšimnout si té urozenosti,
jež nemůže mít žádný pozemský král.

Prověřuj své vize a hleď, aby neustále
i tys žití prožil šťastně Stvořiteli k chvále!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 21. 2. 2015 - 1:15

Posláno: 21x

Známka: 2,33 od 33 lidí

Přidal: Lenka Rusnoková-Tvořilka

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Nejhezčí je Světlo žití,
jež přináší urozené kvítí.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 20. 2. 2015 - 3:25

Posláno: 24x

Známka: 2,43 od 30 lidí

Přidal: Lenka Rurnoková

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Ze srdce píseň svou dnes zpívám
před trůnem milosti Tvým,
za všechno, co se v Tobě skrývá,
buď, Králi, navždy pro mne vším!

Bez Lásky Tvé dál pustou se stávám,
bez Milosti Tvé dál nemůžu žít,
dej, ať Tě, Králi, chválit nepřestávám,
staň se mi vším
a buď Vládcem mým!

On pozvedá mne v chvíli pádu,
mé kroky zná dřív než já,
proto mé oči vzhlíží k Pánu,
vždyť On je Láska předivná!

Bez Lásky Tvé dál pustou se stávám,
bez milosti Tvé dál nemůžu žít,
proto Tě, Králi, chválit nepřestávám,
Ty jsi mi vším a Vládcem jsi mým!

Tma pomíjí a Světlo svítí,
to zaslíbení věčné znám,
neuvadá v mém srdci kvítí,
déšť Boží Lásky poznávám!

Za noci, když úsvit se ztrácí,
On Sluncem věčným je sám,
když přijde den, s ním On se vrací,
hleďte, jak blízko je nám!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 19. 2. 2015 - 12:50

Posláno: 27x

Známka: 2,28 od 25 lidí

Přidal: Lenka Rusnoková-Tvořilka

Autor: © Lenka rusnoková

OHODNOCENO
Velebné ticho chrámu,
poklidný svící jas,
tak rozechvívá srdce
v tento adventní čas.

Blažené tajemství bytí
a kouzlo radostí
teď Betlém v srdci chystá,
Ježíše v svátosti.

Tajemná chvíle zrození
se krokem času blíží.
To křehké pouto s Marií
teď zemi s nebem smíří.

Všechno se, Pane, jeví krásné
v ten požehnaný čas.
Člověk tu pokorně jen žasne
nad Tvojí láskou, jež posvěcuje nás.

Nauč nás, Pane, žít v Tvé lásce.
Přinášet pro ni oběti.
Nechť Slovo, jež se tělem stalo,
máme vždy ve své paměti.

Nauč nás, Pane, k zrozenému
teď Synu zraky upírat.
Svým zpěvem vzdávat chválu Jemu,
s vděčností na něj vzpomínat.

Nauč nás, Pane, v laskavosti
svůj svatostánek srdce mít,
ať Ježíš, skrytý ve svátosti
v domovech našich může dlít.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 23. 12. 2014 - 19:13

Posláno: 49x

Známka: 2,03 od 69 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Když zimní slunce v Beskydech
se nad vrcholky sklání,
nastává nám všem opět čas
vzít srdce do svých dlaní.

V mrazivém zimním povětří
je přesto tolik jasu.
Kdo s čistým srdcem přichází,
slyší v tom tichu rolničky
jak předzvěst svátečního času.

A jak andělské troubení,
tak zní tu hlahol zvonů.
Snad vánek Boží lásky
vstupuje až k nám domů.

A jak kdys v betlémské krajině
pastýři v úžasu stáli,
i k nám přichází z nebes jas,
z té nadpozemské dáli.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 23. 12. 2014 - 18:10

Posláno: 44x

Známka: 1,93 od 44 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
V zajetí citů, v zajetí emocí
dveře uzavíráš, už není pomoci
myšlenky jen chráníš, hluboce věřící
v sobě je nosíš, k Bohu se modlící.

V zajetí snů před realitou utíkáš
krutě ničí svět, tu jeho bolest znáš
na kolenou klečíš a v koutku duše doufáš
pro spásu toho světa, modlitbu šeptáš.

V zajetí víry se jen Bohu omlouváš
ve jménu Pána zabíjíš a ruce od krve máš
jsi jen jeho loutka a jen poslušnost znáš
rozkazy plníš a modlitbou v odpuštění doufáš.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 10. 2014 - 12:51

Posláno: 22x

Známka: 2,64 od 28 lidí

Autor: © greatpedro

OHODNOCENO
Básničky 81 - 90 / 122
<<__1__6_7_8__ 9 __10_11_12__13__>>
reklama

Nastavení Počet na stránku: 1 | 5 |- 10 -| 15 | 30 | 50 | 100

Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Verš: nezáleží -| střídavý ABAB | sdružený AABB | přerývaný ABCB | krátký AA | volný ABCD

obkročný ABBA | různý Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé básničky nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info