Verše
Kategorie
reklama
Básničky 91 - 100 / 122
<<__1__6_7_8_9__ 10 __11_12_13__>>
Co proroci dávní zvěstovali,
to skutkem stalo se,
co toužebně očekávali,
to lidstvu vyplnilo se.

Moře přes brány času
přineslo zvěstování.
V paprscích nebeského jasu
splnil Pán dávná přání.

Skrz Boží matku, Marii
zrodil se Mesiáš.
V tom Jezulátku maličkém
je věčný život náš.

Moře přes brány času
přenáší spousty vln.
Nesmírná Boží láska
zbavuje lidstvo vin.

Kéž odnese všechnu zlobu
a vrátí srdcím klid,
ať po celou příští dobu
jen v lásce můžeme žít.

Kéž betlémská hvězda znova
nám ve tmě zazáří zas,
kéž v světle Kristova slova
prožijem pozemský svůj čas.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 12. 2013 - 16:44

Posláno: 42x

Známka: 2,52 od 42 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Hvězdičko vzdálená, milosti Boží vznešená,
těžko Tě získávám,
lehce Tě ztrácím, to vím.
Jak mám žít? Co s tím?

Tys tou hvězdou, Ježíši, Pane náš nejdražší,
jen s vírou v Tebe mám žít.
Smát se i milovat, za vše Ti děkovat,
radost má v srdci mém znít.

Tvé Slovo naděje
i v zimě zahřeje nás.
S láskou a důvěrou
lze bolest leckterou překonat snáz.

S vírou v Tvé milosti
pokoj se rozhostí zas.
Ty - hvězdo betlémská,
jak včera, tak dneska i zítra provázej nás.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 12. 2013 - 7:23

Posláno: 42x

Známka: 2,48 od 40 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Krajina Beskyd do mlhy se halí.
Znavená země tiše odpočívá.
Když plody polí do stodol jsme dali,
ovoce v sadech ještě sklidit zbývá.

Na mezi růže svými šípky
loučí se ještě s babím létem.
Zoraná země našich polí
však voní novou nadějí a budoucím květem.

Za plody léta, za úrodu polí,
za šišky chmele, bohaté hrozny z vinohradů,
za plné sýpky obilí,
chválím Tě, Pane, v této chvíli
a vzdávám díky.

Za lískové oříšky tam u vody,
za lesní plody, za trnky na mezi,
za krásné léto v očích našich dětí
teď chvíli ticha z úcty k Tobě světím
a vzdávám díky.

Za květy zahrad i kvítky luk a strání,
za modré nebe,
za život v míru
a splněná přání
vzdávám Ti díky.

Za lásku Tvou, jež nás tu provází,
za milosrdenství a pomoc v nesnázích
velebím, Pane, každé Tvoje slovo.
Za úrodu příští a naději novou
teď prosím a doufám, vzdávám Ti díky.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 15. 12. 2013 - 0:14

Posláno: 34x

Známka: 2,44 od 34 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
reklama
reklama
Tam, kde kdysi stál Babylon,
je holá pláň.
Kde pyšně věž se tyčila,
člověk má prázdnou dlaň.

Nestavme věže již
z pýchy a neřestí,
stavme je na skutcích
z lásky a přátelství.

Stavme je v naději
na milost nejvyšší.
Zajisté, Pane náš,
prosby nám vyslyšíš.

Oslavme, Pane, jméno Tvé
v úctě a pokoře.
Pro čistá srdce vždy
nebe se otevře.

Kéž jenom z lásky tu
věže až k nebi jsou,
v modlitbách s cheruby
chcem stoupat za Tebou.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 14. 12. 2013 - 9:01

Posláno: 26x

Známka: 2,21 od 29 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Až k nebesům most
se v mysli mé vine.
V tom jitřním čase
modlitba jako řeka plyne.

Ač všechno zrána
studí a zebe,
v modlitbě prosím
teď, Maria, Tebe.

Jak vzácný most
mně růženec zdá se.
Skrz Tebe, Maria,
cesta je k spáse.

Tím hvězdným mostem
cesta je dána.
Na jeho konci snad
k nebesům brána.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 13. 12. 2013 - 22:34

Posláno: 26x

Známka: 2,30 od 30 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Rudé korálky jeřabin
se lesknou ve slunečním svitu
jak před dávnými léty kapky krve
křesťanských mučedníků.

Laskavé ticho podzimní
tu všude kolem vládne.
Ovoce v sadech ještě voní,
však listí stromů zlátne.

Oříšky z lísek rozjasní
tu tesknou náladu.
Ćlověk tak nerad opouští
potůček, les i zahradu.

V tom teskném tichu rozjímání
však náhle v srdci zazní hlas:
sv. Ludmilo, sv. Václave,
orodujte za nás.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 6. 9. 2013 - 10:22

Posláno: 27x

Známka: 2,46 od 24 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Ten, kdo nechce, nevidí
Boží lásku kolem sebe.
Ten, kdo nechce, neslyší,
nemá ve svém srdci nebe.

Ten, kdo se tu věřit brání,
nemá klid a bez ustání cosi kolem hledá.
Kdo v svém srdci nemá místo
pro lásku věrnou a čistou,
v světě pokoj nemá.

Mám Tě ráda a jak vidět,
není se tu za co stydět
a nic mi též nezabrání
věřit ve Tvé slitování.

Uctívat Tě v svatostánku,
k modlitbě pozvednout ruce
či jít jen tak mezi poli,
chválit Tě za vše v okolí, zpívat písně srdcem.

Děkuji Ti, Stvořiteli,
za vše krásné kolem sebe.
I kdyby svět zmizel celý,
snad postačí, že naději, lásku mám a víru v Tebe.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 1. 9. 2013 - 16:13

Posláno: 37x

Známka: 2,34 od 29 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Již celá země z ranní mlhy vstává.
Je časné ráno nedělní.
Sváteční pocit v mysli přetrvává,
vždyť přijala jsem, Pane, Tvé pozvání.

Mám se dnes setkat s Tvým slovem,
jež pro mě solí je a chlebem života.
Tak na oplátku chci děkovat a prosit
a zpívat o tom, jak neskonalá je Tvá dobrota.

A tak teď volím jenom slovo prosté:
Odpusť mi, prosím, v čem jsem chybila.
V svátosti Těla stáváš se mým hostem,
v Tvém požehnání je má posila.

Když pak z chrámu odcházím
a jdu svým bližním vstříc,
jsem odhodlána k chvále Tvého jména
vykonat skutků snad tisíc.

Z celého srdce teď děkuji Ti, Pane,
za krásné setkání.
Na další se zas budu těšit,
až opět ránem nedělním se zvony rozezní.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 28. 7. 2013 - 7:51

Posláno: 26x

Známka: 2,18 od 33 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Když nám zas letní čas nastává,
čas plodů zrajících, dětí jásajících,
ve všem tu, lásku Tvou,
Pane náš, poznávám.

Letní čas volnosti, smíchu a radosti
opět nám blíží se.
S úctou a pokorou ať lidské srdce se
k chvále Tvé povznese.

Pane náš, chválím Tě za rosu, za slunce,
za klid a pohodu letních dní,
za ranní svítání, červánky, stmívání,
za vláhu i za žár polední.

Za kvítky v lučinách, za růže v zahradách,
za tmavý lesa stín,
za krásu pramínků, pomněnek, kapradin
hlas k chvále naladím.

Když ptáci zpívají, ač noty neznají,
vzlétnou pod nebesa a ani netuší,
jak ten zpěv člověka
pohladí po duši.

Díky Ti, Pane náš, za to, že tolik dbáš
o ten náš svět dnešní -
v míru a bez válek ať až tam do dálek
Gloria naše zní.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 21. 7. 2013 - 4:00

Posláno: 34x

Známka: 2,32 od 31 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Když na počátku léta
omamně lípy voní,
snad všechny zvony světa
jen k Boží slávě zvoní.

Všechno je pomíjivé
v tom čase jahod zrání.
Zvlášť, Pane, Tvoje slovo,
je hodno poznávání.

Všechno je pomíjivé,
kvete a zaniká,
když vítr pohrává si
s hladinou rybníka.

Ten obraz připomíná
chvíle, kdys, Ježíši, kráčel po jezeře
a učil apoštoly
lásce a důvěře.

Pokračování básničky
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 20. 7. 2013 - 23:12

Posláno: 26x

Známka: 2,03 od 34 lidí

Přidal: Jane

Autor: © Jarmila Ondráčková

OHODNOCENO
Básničky 91 - 100 / 122
<<__1__6_7_8_9__ 10 __11_12_13__>>
reklama

Nastavení Počet na stránku: 1 | 5 |- 10 -| 15 | 30 | 50 | 100

Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Verš: nezáleží -| střídavý ABAB | sdružený AABB | přerývaný ABCB | krátký AA | volný ABCD

obkročný ABBA | různý Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé básničky nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info