Verše
reklama
Básničky 41 - 50 / 113
<<__1__2_3_4__ 5 __6_7_8__12__>>
Od křivdy když člověk jihne,
ke spravedlnosti pak tíhne.
Praví, co se hlavou mihne:
„Viníka hněv Boží stihne!”

Ono to tak ale není,
hněvivost se sotva cení.
Ať se nikdo nediví,
Pán Bůh není hněvivý.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 17. 9. 2015 - 10:28

Délka: 196 znaků

Posláno: 11x

Známka: 3,31 od 13 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 1006112

OHODNOCENO
Bůh je nejvýš milostivý,
tomu se však člověk diví,
když bolestí ústa křiví,
trpí, dokud on je živý.

Vysvětlení pro něj tu je,
které člověk potřebuje:
„Koho Pán Bůh dost miluje,
toho křížkem navštěvuje!”
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 16. 9. 2015 - 14:10

Délka: 200 znaků

Posláno: 9x

Známka: 2,89 od 9 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 551991

OHODNOCENO
Vševidoucí všechno vidí,
zapisuje skutky lidí.
Proč je to tak, milý Pane?
Vždyť víš předem, co se stane!

Všemohoucí v nebi sedí
na zlo dole v světě hledí.
Nečinně on hledí k nám.
Proč to tak je, ví On sám.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 15. 9. 2015 - 20:15

Délka: 205 znaků

Posláno: 18x

Známka: 3,53 od 15 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 572207

OHODNOCENO
reklama
reklama
(Boží mlýny melou pomalu.
Až moc pomalu.)

Za dobrotu dává nebe
za zlé Pán Bůh trestá tebe.
Nedělá to ale hned,
neřídí on tento svět.

Ať jsi moudrý, nebo bloud,
čekej na poslední soud.
Co tedy chod dějin řídí?
Svobodná to vůle lidí.

Svobodu dal Pán Bůh lidem,
teď se na ně dívá s klidem.
Zákony dal přírodě,
něco svěřil náhodě.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 14. 9. 2015 - 14:25

Délka: 326 znaků

Posláno: 12x

Známka: 3,00 od 13 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 459126

OHODNOCENO
Stále Boha prosíme
a přitom se klaníme,
nedá On nic na klanění,
ješitný On zkrátka není.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 13. 9. 2015 - 8:29

Délka: 88 znaků

Posláno: 13x

Známka: 3,00 od 13 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 392566

OHODNOCENO
Vždycky tu v nějaké básničce
sdílím prožitky, které mám.
Dnes chtěla bych dát ještě více.
Povzbudilku já nesu vám.
Když na YouTube napíšete LENKA CHVÁLY BOHU,
tak tam zpívám písničku,
jíž rovněž vyjádřit bych chtěla
smysl žití na chviličku.
Na chvilku se zamyslete,
když mou píseň si pustíte,
možná, že tu pro vás kvete,
má povzbudilka je na místě.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 12. 9. 2015 - 20:30

Délka: 348 znaků

Posláno: 15x

Známka: 3,44 od 9 lidí

Přidal: Lenka Parolková

Autor: © Tvořilka

ID: 991400

OHODNOCENO
Denně Boha prosíme:
„Zařiď to a zařiď ono!”
Pak se za to modlíme
v kostelíčku unisono.

Bůh do dějin nezasáhne,
nesplní, po čem se prahne.
To je církví učení,
na tom se nic nezmění.

Dal člověku svobodu
by zajistil úrodu,
aby on sám splnil sobě,
co mu třeba v každé době.

Zázraky on někdy činí
a to velmi zřídka pouze.
Když chci já, když chtějí jiní,
nevyhoví každé touze.

Chceme, aby zapršelo,
chceme mír ve světě míti,
chceme, by se dobro dělo,
chceme dáti dětem kvítí.

Naše přání ušlechtilá
nevyslyší z velké dáli,
procesí ať člověk dělá,
nebo voskovice pálí.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 12. 9. 2015 - 6:13

Délka: 558 znaků

Posláno: 12x

Známka: 2,50 od 12 lidí

Autor: © vyzdívka

ID: 74946

OHODNOCENO
Stvořiteli mého srdce,
vyzpívat chci Tobě chválu!
Z Tvých záměrů s námi mne bázeň jímá,
pro Tvou vůli má duše žít chce!

Neoddaluj ode mne zaslíbení Svá,
oděv chvály mé přijmi,
Svou hlídku ode mne nikdy neodejmi!

K Tobě se obracím, k Tobě volám!
jsi, Králi, pro mne vším,
Tvůj plán je mi znám.

Kdo jiný mne povede, když vzdá se mne ruka Tvá?
Jak dlouho smí mi být náruč tvá přístupná?
Má duše pro nejužší
Tvou cestu naříká!
Chci žíti v Tvém Království,
chci býti
Tvá tvořilka!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 9. 9. 2015 - 15:50

Délka: 475 znaků

Posláno: 9x

Známka: 3,00 od 10 lidí

Přidal: Lenka Parolková- Tvořilka

Autor: © Tvořilka

ID: 1012161

OHODNOCENO
Bože můj! Zůstaň Rádcem mým!
Jen Ty víš,
oč mnohdy přicházím!
Svou duši, odlesk mého srdce
před Tebou vylévám,
má duše v prachu se krčí!
Nechci jít temnotě do područí!

Ježíši můj, Naděje má!
Upřímnosti má!
Tak slyšíš můj hlas,
mé volání?
Vrať již se
a na prosby mé
odpověz mi,
pokud mé prosby
jsou i přání Tvá!

Vítězství mé,
Radosti odvěká!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 8. 9. 2015 - 19:24

Délka: 340 znaků

Posláno: 13x

Známka: 2,75 od 8 lidí

Přidal: Lenka parolková

Autor: © Tvořilka

ID: 710433

OHODNOCENO
Stýská se mi, Hospodine!
Stýská se mi po Tvém domě!
Hledajíc Tě,
za úsvitu,
patřit chci vším navždy Tobě.
Volám a hlas můj rozléhá se do dálky.
Ruce vzpínám:
Bože! Jsi tu?

Neodvratná jsou muka osamění,
těm, kdo znát nechtějí Tvoji vůli!
Kéž řekneš mi, že mé snažné bdění
dá spatřit mi Tvé slitování!

Otče, prosím, řekni mi, jestli dojdu!
Já nechci mít věčnost temného života!
Bez milosti Tvé se neobejdu!
Bez instrukcí Tvých mne brzy stihne samota!
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Náboženství

» Různé

Přidáno: 8. 9. 2015 - 5:30

Délka: 448 znaků

Posláno: 11x

Známka: 2,89 od 9 lidí

Přidal: Leka Parolková

Autor: © tvořilka

ID: 839582

OHODNOCENO
Básničky 41 - 50 / 113
<<__1__2_3_4__ 5 __6_7_8__12__>>
reklama

Nastavení Počet na stránku: 1 | 5 |- 10 -| 15 | 30 | 50 | 100

Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Verš: nezáleží -| střídavý ABAB | sdružený AABB | přerývaný ABCB | krátký AA | volný ABCD

obkročný ABBA | různý Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé básničky nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info